Pepatah, kata Ulama, kata Bijak

Monday, 11 July 2011
•Cacatnya nasihat ialah bila disampaikan secara terang-terangan (terbuka). (Pepatah)
 
• Iri dengki ialah suatu penyakit yang tidak tampak pada tubuh para penderitanya. (Pepatah)
 
• Wanita seperti sungai. Kalau dia tetap tinggal di rumahnya maka seluruh masalah berjalan dengan wajar seperti halnya alur sungai. Jika dia keluar meninggalkan rumahnya maka dia seperti air sungai yang meninggalkan alurnya dan mengancam kerusakan. (Arif Bijak)

• Janganlah Anda menjadikan puncak ambisis dan kesuksesan Anda dalam kehidupan di dunia, meraih kelezatan hidup, atau kepuasan nafsu, tetapi hendaklah bertujuan untuk memadamkan api kebatilan dan menyalakan sinar kebenaran. (Ulama)

• Kata-kata yang paling agung dan mulia adalah Allah. Kata-kata yang paling lembut adalah kasih sayang (Ar-Rahman – Ar-Rahim). Kata-kata yang paling cepat adalah waku. Dan kata-kata yang paling panjang adalah kekal abadi.

• Orang yang menonjol-nonjolkan keturunannya adalah orang yang tidak sanggup /mampu) berusaha sendiri untuk menjadikan dirinya besar. (Ulama)

• Francis Bacon, seorang pujangga Barat, berkata, “Sedikit ilmu justru mungkin bisa membuat Anda menjadi ateis dan jika Anda mau memperdalam ilmu maka Anda akan lebih beriman kepada Tuhan.”

• Ketenangan dan ketentraman jiwa menyebabkan akal mampu mengendalikan lidah sehingga tidak berkata-kata, kecuali dengan penuh pertimbangan dan hati-hati tanpa didorong emosi. (Ulama)

• Barangsiapa menyibukkan dirinya bekerja maka tidak ada peluang (waktu) baginya untuk mencucurkan air mata. (Arif Bijak) 

• Bukanlah suatu keanehan (keajaiban) bila seseorang fakir miskin mencintai orang yang suka berbuat baik kepadanya, tetapi yang heran adalah orang yang berbuat baik (dermawan) mencintai si miskin papa. (Ulama)

• Janganlah disamakan antara orang yang hemat dan orang yang kikir. Orang hemat selalu memperhitungkan perbelanjaannya, pemasukannya, dan pengeluarannya dengan tujuan membelanjakan menurut sepatutnya. Sedangkan orang yang kikir mengumpulkan harta dengan tujuan menumpuk sebanyak-banyaknya. Orang yang hemat mengatur hartanya dan orang yang kikir diatur oleh hartanya. (Arif Bijak)

• Kegelisahan dialami oleh orang yang kehilangan akal. (Pepatah)

Manusia tidak dituntut kesempurnaaan dalam hidupnya, tetapi dituntut agar kehidupannya hari ini lebih baik daripada kehidupannya kemarin. (Ulama)

Ali bin Abi Thalib berkata, “Kalau rezeki dari Allah terlambat maka beristigfarlah kepada Allah dan mohonlah semoga Allah melapangkan rezeki-Nya bagi Anda. Kunci surga adalah sabar. Kunci kemuliaan adalah rendah hati dan kunci kebaikan (kehormatan) adalah takwa.”

Ulama besar Sufyan ats-Sauri berkata, “Ilmu dinilai bermanfaat bila disertai amal. Manusia yang paling bodoh ialah yang membiarkan dirinya bodoh tanpa mau berusaha meningkatkan ilmunya. Manusia paling pandai ialah yang mengandalkan diri pada ilmunya. Dan manusia yang paling utama ialah yang bertakwa.”

Para dai, khatib, penceramah, dan penulis masa kini jika tidak mengasah dan menjalankan kemauan umat yang kuat, mengobarkan semangat kepedulian, dan kecemburuan terhadap agama, menghidupkan jiwa yang mati, dan menyelamatkan orang-orang yang tenggelam dalam lautan keduniaan, maka tidaklah ada guna dan manfaat yang diharapkan dari mareka. (Ulama)

Barang siapa mengenal dirinya maka ia akan sibuk memperbaikinya tanpa memerdulikan cacat dan aib orang lain. Dan barang siapa mengenal Rabbnya maka dia akan sibuk berkhidmat kepada-Nya dengan meninggalkan ajakan dan rayuan hawa nafsunya. (Ulama)

1 comments:

SAZLINA BT MAN at: 12 July 2011 at 21:05 said...

orang yang berpegang pada ajaran agama pasti akan menghindarkan diri dari melakukan sebarang kemungkaran.

Post a Comment